Kayıtlar

Manen Kadın Olmak

Resim
Osmanlı Dönemi  Kadın Hakları Tartışmaları Yıl 1912 Fatma Nesibe Hanım 300 kadın dinleyici önünde konuşuyor: -Ah, evet diyorlar ki: ”Kadınlar hangi haktan bahsediyor? Hakları varsa hilkatten istesinler (yaradılış)! Ondan şikayet etsinler... Onları manen, maddeten zaif 1 ve kabiliyetsiz yaradan biz değiliz a!.. Kuvvetin zaife galebesi 2 ! Bu pek tabiidir. Ve muvazene 3 , kainatın en büyük kanunudur.” Fakat aldanıyorlar, sizi temin ederim ki aldanıyorlar, hanımlar! “Maddeten...” kaydına itiraf edelim, inanmaya mecburuz. Bu böyle! Ah, şu zaif kollarımda kuvvet olsaydı. Hilkat bana demir pençe, sert bir kalp verseydi, yapacağım ilk iş, birçok erkeğin kafasını paralamak olacaktı!... Fakat “manen” bunu kabul edemeyiz hanımlar... (Kaynak Aynur Demirdilek Araştırmasından) * Yazıma bir alıntı ile başlamak istedim. Çünkü zaman değişir ama kadınlara bakış açısı değişmez diyorum.  Aradan 100 yılı bırak artı 1 yıl daha geçmiş sizce kadınların aciz ve kabiliyetsiz görülmesinin önüne

Komünist Sosyal Medya

Resim
Gündeme göz attığımda Cumhurbaşkanı’mızın Sosyal Medya Uzmanları ile düzenlediği toplantı sıcaklığını korurken sanırım yazımın konusunu bunun üzerine oluşturabilirim. SOSYAL MEDYA NEDİR? Klasik Medya’nın halk ayağına düşmesine “ Sosyal Medya ” denir. Çok keskin bir tanım olduğunun farkındayım. Çünkü; klasik medya burjuvadır, sosyal medya ise komünisttir diyorum. Bu zamana gelmeden evvel, hepimiz haber alma aracı olarak önce yazılı basını (gazete, dergi vb.)  sonra görsel basını (radyo ve televizyon) kullandık. Fakat internetin icadı ile birlikte değişen dünya 2006 yılında kurulan “ Sosyal Mecralar ” ile haberleşmeye yeni bir boyut kazandırdı. Klasik Medya; sahipleri olan ve amaçları doğrultusunda haberleri sizin görmek istediklerinize göre değil onların sizin bilmenizi istediği kadarıyla ileten araçlar oldu. Sosyal Medya ise insanların kendi gündemlerini belirledikleri hatta klasik medyayı dahi şekillendirmeye başladıkları bir platform meydana ge

Translate