Kayıtlar

Etkinlik etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Kafamın içinde özgür değilim, zincir benim beynimde…

28 Ekim 2013 Perşembe günü İstanbul Üniversitesi’nde Melih Arat’ın konuşmacı olduğu bir kariyer eğitimi gerçekleşti. Etkinliği düzenleyen üniversitenin Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM). Etkinliğin konusu Sıra Dışı İş ve Yönetim Becerileri. Etkinliği kaçıranlar üzülmesin ve okumaya başlasın! Melih Arat konuşmasından önce dikkatleri toplamak için ufak bir test yaptı. Herkese A4 kağıdı dağıttı ve iki yerden kopartmadan yırtmamızı; daha sonra kenarlarından yırttığımız o iki parçayı aynı anda çekerek üç ayrı parçaya ayırmamızı istedi. Maalesef ki başarabilen olmadı. Oysa testi çocuklarla yaptığında farklı şekillerde bunu başardıklarını söyledi. Moraliniz bozulmasın çünkü bu durum zamanla körelttiğiniz farklı çözümler üretme kabiliyetiniz ve buna sebep eğitim-öğretim sistemimizden kaynaklanmaktadır. Çünkü “ Kafamızın içinde özgür değiliz, zincir bizim beynimizde… ” ama biz bunu fark etmiyoruz. Bu yüzden yapamazsanız çözümü öğrendiğinizde üzülmey

Manen Kadın Olmak

Resim
Osmanlı Dönemi  Kadın Hakları Tartışmaları Yıl 1912 Fatma Nesibe Hanım 300 kadın dinleyici önünde konuşuyor: -Ah, evet diyorlar ki: ”Kadınlar hangi haktan bahsediyor? Hakları varsa hilkatten istesinler (yaradılış)! Ondan şikayet etsinler... Onları manen, maddeten zaif 1 ve kabiliyetsiz yaradan biz değiliz a!.. Kuvvetin zaife galebesi 2 ! Bu pek tabiidir. Ve muvazene 3 , kainatın en büyük kanunudur.” Fakat aldanıyorlar, sizi temin ederim ki aldanıyorlar, hanımlar! “Maddeten...” kaydına itiraf edelim, inanmaya mecburuz. Bu böyle! Ah, şu zaif kollarımda kuvvet olsaydı. Hilkat bana demir pençe, sert bir kalp verseydi, yapacağım ilk iş, birçok erkeğin kafasını paralamak olacaktı!... Fakat “manen” bunu kabul edemeyiz hanımlar... (Kaynak Aynur Demirdilek Araştırmasından) * Yazıma bir alıntı ile başlamak istedim. Çünkü zaman değişir ama kadınlara bakış açısı değişmez diyorum.  Aradan 100 yılı bırak artı 1 yıl daha geçmiş sizce kadınların aciz ve kabiliyetsiz görülmesinin önüne

Translate