Komünist Sosyal Medya
Gündeme göz attığımda Cumhurbaşkanı’mızın Sosyal Medya Uzmanları ile düzenlediği toplantı sıcaklığını korurken sanırım yazımın konusunu bunun üzerine oluşturabilirim.


SOSYAL MEDYA NEDİR?

Klasik Medya’nın halk ayağına düşmesine “Sosyal Medya” denir.

Çok keskin bir tanım olduğunun farkındayım. Çünkü; klasik medya burjuvadır, sosyal medya ise komünisttir diyorum.

Bu zamana gelmeden evvel, hepimiz haber alma aracı olarak önce yazılı basını (gazete, dergi vb.)  sonra görsel basını (radyo ve televizyon) kullandık. Fakat internetin icadı ile birlikte değişen dünya 2006 yılında kurulan “Sosyal Mecralar” ile haberleşmeye yeni bir boyut kazandırdı.

Klasik Medya; sahipleri olan ve amaçları doğrultusunda haberleri sizin görmek istediklerinize göre değil onların sizin bilmenizi istediği kadarıyla ileten araçlar oldu.

Sosyal Medya ise insanların kendi gündemlerini belirledikleri hatta klasik medyayı dahi şekillendirmeye başladıkları bir platform meydana getirdi. Üstelik haberi iletenin ne mesleği, ne eğitimi, ne yaşı, ne de cinsiyeti önemli olmayan bir medya oluştu.

Gücü elinde tutanın şekillendirdiği medya artık halkın elinde diyebiliriz.

Klasik Medya patronları da bu durumu farketti ve internetdeki hizmetlerini arttırmaya başladı.

Gerçi birkaç ay önce internet haber sitelerine karşı açtıkları savaşı unutmamak lazım. İşte bu nedenlerden ötürü en  başta yaptığım tanım onların en büyük korkusu.

Herkesin eşit olduğu bir ortam varsa o da Sosyal Medya.

Ne yazık ki onunda bir kusuru var elbet. Gençlerin eğlence aracı olarak da kullanmayı sevdikleri  bir platform.

Sosyal Medya’nın prestijini koruyabilmesi için Klasik Medya’daki denetleme sisteminin benzeri en azından bir elek sisteminin oluşturulması fena olmaz. Bunu yaparken özgür düşünce paylaşımının ve eşitliğin korunmasının gerektiğininde altını çizmek gerekir.
...................

Sosyal Medya Hakkında Görüş Edinebileceğiniz;

Sosyal Medya’nın konuşulduğu Levent Erden ve Zorluhan Zorlu’nun konuşmacı olduğu CeBit 2012 Sinerji Zirvesi’ni izlemenizi öneririm.


Levent Erden’nin KonuşmasıZorluhan Zorlu’nun Konuşması

Yorumlar

Translate